Projekty

Colorfly Sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Promocja marki ,,Rakowicka Residence" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest promocja marki produktowej - ,,Aparthotel Rakowicka Residence" stworzonej przez Colorfly Sp. z o.o. Sp.k na rynkach określonych jako rynki perspektywiczne w okresie 01.11.2019 - 31.12.2020r. Wartość Projektu: 391 050.00 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 332 392.50 PLN Planowane efekty: Promocja polskiej marki za granicą, zwiększenie przychodów z działalności eksportowej, podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych.